Byggplåt

Vi kan leverera olika typer av komponenter i byggplåt, stål och isolering. Det vi erbjuder inkluderar kompletta lösningar av stålstommar, taklösningar och väggsystem för olika typer av byggnader.

Av oss kan ni beställa följande produkter:

 • Sandwichpaneler
  Plåtbeklädda byggelement med isolering av mineralull, polyuretan
  (PIR/PUR) eller cellplast.
 • Trapetsformad plåt
  Olika profiler av trapetsformad plåt för tak eller vägg.
 • Fasadbeklädnad
  Modern och elegant fasadbeklädnad för kontor, kommersiella och offentliga byggnader.
 • Väggpaneler
  Brett sortiment av väggpaneler som gynnar arkitekturen för industrilokaler,
  offentliga service- byggnader och sporthallar.
 • Isoleringspaneler
  Isoleringspaneler med polyuretankärna och mycket högt isoleringsvärde.
  Används både vid nyproduktion och vid renovering. Ytskikt av aluminiumlaminat.
 • Hallbyggnader enligt ert önskemål
  Vi kan leverera och montera hallbyggnader
  med valfri beklädnad och isolering av väggar och tak helt enligt ert önskemål och
  beräkning.


Sandwichelement/Sandwichpaneler

Varje bygginvestering är ett mycket viktigt projekt. Det är kvalitet, ekonomi och estetik som räknas. Med hänsyn till detta har vi utvecklat två produktlinjer: BALEXTHERM – Sandwichelement med metallytskikt och polyuretankärna samt PWS och PWD – sandwichelement med metallytskikt och cellplastkärna. Våra produkter tillverkas med hjälp av senaste teknik och med stor noggrannhet.

Användningsområden

I sortimentet ingår vägg- och takelement för lätta hyllkonstruktioner, lager, logistikobjekt, handelsobjekt, kontor, idrottshallar och jordbruksobjekt samt kylskivor för beläggning av kyl- och frysrum.

Hög kvalitet

 • Högkvalitetsstål: S250GD – S280GD+Z275 (konstruktionsstål sträckgräns 250 – 280 MPa och brottgräns 330 MPa); Rostfritt (1.4301)
 • Kärna av styvt polyuretanskum: densitet 40 (+/-3) kg/m³ och självslocknande cellplast med förhöjd hållfasthet – densitet 16,2 kg/m³
 • Marknadens bästa brandtäthet – E30 för BALEXTHERM PLUS och PWD, E60 för BALEXTHERM ST och PWS, för BALEXTHERM D även E120 p g a unik utformning av låset
 • Klassificerad som en icke brandspridande produkt
 • Förzinkad plåt och organiska ytskikt (klass C3)
 • Ekologisk tillverkningsprocess utan freoner – förstör inte ozonskikt
 • Produkter är typgodkända och har gällande hygieniska intyg
 • BALEXTHERM är skyddade av upphovsrätt – patentnummer: P 358878, P 353975
 • Guldmedaljen på Internationella Byggmässan i Poznan 2006 för BALEXTHERM bekräftade produktens höga kvalitet

Kostnader

 • Sandwichpaneler för tak och väggar är billigare än traditionella byggmaterial.
 • Tillämpning av BALEXTHERM skivor förkortar uppförandetid.
 • Låg vikt och beständighet av BALEXTHERM sandwichpaneler bidrar till besparingar.
 • Transportkostnad är lägre än för traditionella byggmaterial.
 • Med utmärkta isoleringsegenskaper – termiska och akustiska – räcker det med ett lager av tak- och väggelement, även underhållskostnader är låga.

Estetik

 • Brett urval av profiler som förenklar individuella arkitektoniska lösningar och bidrar till byggnaders utseende.
 • Beläggningen skyddar mot mossa, lav och smuts, underlättar rengöring.
 • Brett urval av kulörer som underlättar projektering.

Trapetsplåt Industritak/Plåttak & fasad

Trapetsplåt är utmärkt för beläggning av fasader och tak. Inom bostadsbyggande används det först och främst till beläggning av garage (tak och väggar), altaner, skärmtak och hustak. Tack vare det breda urvalet av färger och profiler kan trapetsplåten användas på olika slags byggnader och i alla miljöer.

Vi erbjuder följande trapetsplåtar:

 • Täckande, används till tak och väggar samt undertak.
 • Bärande, används som bärande plåttak, bärande konstruktioner av olika storlekar, som form för konstruktioner av armerad betong.
Universell
 • Kan användas i handels- och tjänste-, industri-, jordbruks- tillverkningsbyggnader och till avfallsanläggning,
 • Industritak, garage, inhägnad
 • Övervåningar, vindar, förstukvistar
 • Tillgänglig i 35 färger
Beständig
 • Tillverkad av högkvalitetsstål
 • Täckt med organiska och metalliska skikt av normenlig tjocklek
 • Har användning i konstruktioner av olika storlekar
 • Ordentligt förpackad för transport

Ekonomisk

 • låg vikt
 • snabb montering

Dropstop

 • Dropstop – tillval: motverkar kondensation (profiler BTD 35, BTD 45, BTD 55)
 • Easyfilm™ – ett tunt, organiskt lager som skyddar aluzink mot missfärgning (miljövänligt, innehåller inte krom, uppfyller EU krav)
 • Akustisk porfil – tillval: perforering (profiler: BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160)

Kulörer

Väggkassetter & Väggelement

Väggkassetter, eller väggelement som de också kallas, kan användas som beklädnad av stora väggytor på handels- och industriobjekt. Mineralull kan monteras innanför väggkassetter utan regelkonstruktion, vilket bidrar till kostnadssänkning. Det är också möjligt att kombinera väggkassetter med värmeisolerande skivor av polyuretan, vilket garanterar bättre värmeisolering och lägre byggkostnader.

Kassetterna tillverkas av bandplåt beklädd med metalliska och organiska lager, vilka garanterar beständighet. Du kan välja mellan beklädnad som kombinerar zink och polyester 15 µm i alla Balex Metal färger och beklädnad av aluzink med Easyfilm ®. Kassetternas höjd är 110 och 150 mm.

Teknisk Beskrivning

 • Längd: max. 13,50 m
 • Plåttjocklek: 0,75 mm; 0,88 mm;
 • Stålkvalitet: S280GD + Z275
 • Ytskikt: förzinkat + polyester 15 μm

Väggpaneler

Väggpaneler kan användas som beklädnad av handels- och industriobjekt. Kan även användas som fasadelement och monteras horisontellt eller vertikalt.

Teknisk Beskrivning

 • Bredd: 205 mm (eller från 200 till 400 mm)
 • Längd: max. 6 m
 • Plåttjocklekar: 0,50 mm; 0,55 mm; 0,60 mm; 0,70 mm
 • Organiska ytskikt: polyester, HPS200

Plåttakpanna Spektrum

Utmärkt för en snabb och billig takinstallation på ett bostadshus eller andra byggnader. Passar både nya hus och renoveringsobjekt.

Fördelar

Beständig:

 • stål av hög kvalitet
 • belagd med zinklager och polyester enligt normer
 • noggrant profilerad
 • dräneringsspår
 • ordentligt förpackad för transport

Ekonomisk:

 • takstolen behöver inga ytterligare förstärkningar
 • snabb och enkel installation

Varierad:

 • tillverkas i 26 färger, bl a Rustika mönster
 • standardmodul 35 cm, kan beställas i storlek från 28 cm till 43 cm (i 1cm intervall)
 • plåt kapat till längd av 6m

Tekniska Egenskaper

 • Stålkvalitet: S280GD + Z275
 • Plåttjocklek: 0,50 mm; 0,60 mm
 • Ytskikt: HDP (High Durability Polyester), polyester, polyester MAT Pärla, HPS200
 • Vikt: ca 5 kg/m2, ungefär 10 gånger lättare än keramiska takpannor
 • Standard modullängd: 350 mm
 • tillgängliga modullängder: från 280 till 430 mm i 10mm intervall
 • Täckande bredd: 1100 mm
 • Bredd: 1170 ±5 mm
 • Profilhöjd: 39 mm
 • Falsningshöjd: 28 mm

Sigma-profil / Z-profil

Kallformade profiler används för ytterväggar och innerväggar, väggreglar och takåsar. Kan användas i följande objekt:

 • fabriks- och industrihallar
 • lager
 • handels-, kontors-, förvaltningsbyggnader
 • sporthallar
 • jordbruksobjekt

Vi erbjuder profiler tillverkade av förzinkad stålplåt S280GD + Z275 och S350GD + Z275 i två versioner: Z och SIGMA. Längden beror på ert behov, från 0,30 till 18,00 m. Håltagningar utförs på beställning – runda eller ”bönformade” (endast Z-profiler).

I tabellen nedan är Z-profiler markerade med “Z” och sigma-profiler markerade med “Σ”

H – höjd
C – längd på kantavstyvning
tnom – plåttjocklek
S1, S2 – bredd av flänsar
B – avstånd mellan håltagningar
Ø – dimension på håltagningar

PROFILH [MM]C [MM]TNOM [MM]S1 [MM]S2 [MM]Ø [MM]B [MM]
Z 150; Z 175150; 175; 200; 225;201,50; 2,00; 2,5065,559,514; 17; 18; 14×16; 18×26;70
Z 200; Z 225150; 175; 200; 225;201,50; 2,00; 2,5065,559,514; 17; 18; 14×16; 18×26;100
Z 250250222,00; 2,50; 3,00;78; 79; 80;67; 68; 69;14; 18; 14×25; 18×25150
Z 300300302,00; 2,50; 3,00;93; 94; 95;85; 86; 87;14; 18; 14×25; 18×25190
Σ 14014015150; 2,00; 2,50;565614100
Σ 17017015150; 2,00; 2,50;565614130
Σ 20020015150; 2,00; 2,50;565618160
Σ 23023015150; 2,00; 2,50;565618190

Vill du veta mer?

För att veta mer och begära en offert, kontakta oss idag!