Sågverksunderhåll

Vi är er partner vad det gäller service, underhåll och mycket mer

Vi har många uppdrag runt om i Sverige och Norge inom sågverksindustrin. Vi är auktoriserade återförsäljare åt Heinola Sågverksmaskiner och marknadsför även egen utvecklade portar för virkestorkar. Vår personal har mycket långerfarenhet inom underhåll, reparationer och utveckling på sågverken. Vi är ofta behjälpliga t.ex. vid personalbrist på skift och helger.

På stopptider t.ex. sommar och jul jobbar vi med full styrka allt för att kunna tillgodo se våra kunders behov av regelbundet underhåll.

Glöm inte fråga oss vad det än är för bekymmer ni har, vi kan lösa mycket även tillverkning av detaljer för ombyggnad eller reservdelar då vårt dotterbolag KG Mekaniska är en självklar leverantör av plåtbearbetning, hydraulik, och det mesta inom tillverkning. Vi kan även erbjuda 3D-ritningar baserat på era skisser och idéer.

Portar

PROJEKTERING & KONSTRUKTION

Vi kan nu leverera portar & kringutrustnning till mycket trevliga priser. Kommunikation och önskemål kring konstruktionen underlättas då vi Cadritar i 3D. Kunden kan enkelt se hur porten kommer att se ut i en datormodell. Konstruktionen är enkel och robust utan att kompromissa med materialen. Rörelser och mekanik kan enkelt simuleras för varje unika industriport.

MATERIAL & BYGGNATION

Portramar i stål varmgalvaniseras. Sandwich-element består av rostfri in- och utsida med skummad polyuretan. Elementen tål temperaturer upp till 300 grader och tar maximalt upp 2% vatten. Rostfri portomfattning. Vår servicepersonal kommer ut till kunden och monterar och installerar porten.

BYGGSATS

Vissa kunder är väldigt kunniga vad gäller montage. Givetvis kan vi leverera byggsats som kunden själv monterar. Betänk dock att våra vana montörer kan spara tid och eventuella olyckliga misstag.

Maskinservice och förebyggande underhåll

INVENTERING AV SERVICEBEHOV

Detta gäller främst kammartorkar och vandringstorkar i mån av tillgänglighet. Vi åker regelbundet runt hos våra kunder för att inventera och planera in förebyggande underhåll. Då behoven är så olika beroende på anläggningens ålder och hur det förebyggande löpande underhållet utförs, så ser vi det som absolut nödvändigt att komma till kunden. Tillsammans med torkskötare, UH ansvarig görs plan för service, UH, reparation. Vi offererar därefter vad vi kan erbjuda.

SERVICE- & UNDERHÅLLSTILLFÄLLE

Våra servicetekniker kommer till Er och utför åtgärder enligt överenskommelse. Protokoll och fotodokumentation upprättas för att över tid ha en bättre översikt och kontroll på att åtgärder är korrekta.

HAVERIER

Vi noterat att en speciellt olycksdrabbad del ute hos kunder har varit just vajerbrott. Då denna reservel är relativt billig så kan vi bara reflektera över vilka stora kostnader det kan uppstå när dessa inte byts ut ofta som ett förebyggande underhåll. Vi har ny leverantör som kan leverera pressade vajrar inom 24 timmar. Hör av Er för leverans.