Maskinservice och förebyggande underhåll

INVENTERING AV SERVICEBEHOV

Detta gäller främst kammartorkar och vandringstorkar i mån av tillgänglighet. Vi åker regelbundet runt hos våra kunder för att inventera och planera in förebyggande underhåll. Då behoven är så olika beroende på anläggningens ålder och hur det förebyggande löpande underhållet utförs, så ser vi det som absolut nödvändigt att komma till kunden. Tillsammans med torkskötare, UH ansvarig görs plan för service, UH, reparation. Vi offererar därefter vad vi kan erbjuda.

SERVICE- & UNDERHÅLLSTILLFÄLLE

Våra servicetekniker kommer till Er och utför åtgärder enligt överenskommelse. Protokoll och fotodokumentation upprättas för att över tid ha en bättre översikt och kontroll på att åtgärder är korrekta.

HAVERIER

Vi noterat att en speciellt olycksdrabbad del ute hos kunder har varit just vajerbrott. Då denna reservel är relativt billig så kan vi bara reflektera över vilka stora kostnader det kan uppstå när dessa inte byts ut ofta som ett förebyggande underhåll. Vi har ny leverantör som kan leverera pressade vajrar inom 24 timmar. Hör av Er för leverans.