Förebyggande underhåll

Vi besiktigar anläggningar och maskiner inom industrin. Vi upprättar förslag för underhåll, service och eventuella reparationer. Tillsammans med kunden lägger vi upp en genomförande plan. Vi gör även återkommande årsservice på t.ex. virkestorkar och saltlake anläggningar.