Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll av industrier och produktioner skiljer sig från industriellt underhåll. Förebyggande underhåll av arbetsplatser inom industrisektorn ser vi som en väldigt nyttig tjänst och är givetvis väldigt bidragande till en kontinuerlig verksamhet utan produktionsstopp eller haveri.

Med hjälp av våra tekniker och deras expertis inom just förebyggande underhåll säkrar ni helt enkelt upp arbetsplatsen i förväg. När vi utför förebyggande underhåll brukar arbetsprocessen bestå av att vi tillsammans med dig som beställare/kund sätter oss ner, går igenom era behov och lägger upp en genomförandeplan.

I genomförandeplanen går vi tillsammans igenom vilken typ av underhåll er arbetsplats eller industri är i behov av - tillståndsbaserat underhåll eller avhjälpande underhåll - våra rekommendationer samt era krav och önskemål.

Besiktning av anläggningar

En annan del av vår tjänst i förebyggande underhåll är att vi besiktigar anläggningar och maskiner inom industrin. Förhoppningsvis så hittar vi inga avvikelser under besiktningen.

Efter besiktningen av er industriella arbetsplats framställer vi ett förslag på hur vi eventuellt borde gå vidare. Genom att förebygga felen på arbetsplatsen, minskar också eventuell belastning om exempelvis ett haveri eller produktionsstopp skulle inträffa. Hittar vi däremot något avvikande så går vi gärna, tillsammans med er igenom hur det kan repareras på bästa sätt.

En viktig tjänst

Förebyggande underhåll är enligt oss en av våra absolut viktigaste tjänster. Våra tekniker och experter underhåller efter arbetsplatsens behov eller utefter er förfrågan. Att förebygga haveri eller produktionsstopp är extremt viktigt och underlättar eller i bästa fall motverkar att oförutsedda situationer uppstår. Genom att ha en tekniker från Industriunderhåll på plats som hela tiden jobbar för att förebygga oförutsedda olyckor, bidrar man även till en säkrare arbetsplats.

Våra tekniker är inte bara experter på förebyggande underhåll av industrianläggningar och maskiner, utan också oerhört kunniga inom reparation och kan i och med sin kompetens, snabbt åtgärda eller felsöka.

Tillsammans är vi ett team

För att vi tillsammans med er ska komma fram till den absolut bästa genomförandeplanen för er arbetsplats, rekommenderar vi att ni tillsammans med våra experter arbetar fram den bästa lösningen för er verksamhet. Oavsett om det handlar om reparationer, förebyggande underhåll, montage / installation eller demontering.

Ta gärna en titt under fliken referenser för att se vilken positiv inverkan vi har haft hos både befintliga kunder och kunder som vi utfört specifika arbetsuppgifter för eller som valt oss som pålitlig servicepartner av sin industrianläggning till fullo.

Årsservice

Utöver vår tjänst förebyggande underhåll av anläggningar och maskiner inom industrin så gör vi även återkommande årsservice på exempelvis virkestorkar och saltlake-anläggningar. Våra tekniker besitter unik kompetens inom industriellt underhåll, industriell service och reparationer.

Vi har blivit specialister på att lösa förfrågningarna inom den industriella sektorn. Mycket tack vare många års erfarenhet och lärdom som utvecklats i takt med avklarade jobb inom alla våra olika kompetensområden.
Vi anser oss vara ett Sveriges största serviceföretag mot den industriella sektorn och vi tror inte att det finns något problem som vi inte kan lösa oavsett storlek eller komplexitet.

Vår kompetens begränsas inte av att vi i huvudsak jobbar mot specifika industriella arbetsplatser utan åtar oss alla uppdrag vi anser vi kan leverera. I samband med arbetena vi utförde uppmärksammade vi tidigt ett kompletterande behov av mekanisk bearbetning, plåtbearbetning, svetsning samt tillverkning av olika stålstrukturer. Tack vare våra kunders förtroende tog vi beslutet att även starta vårt dotterbolag KG Mekaniska. Tillsammans med våra tekniker på Industriunderhåll som specialiserar sig på förebyggande underhåll blir vi en komplett leverantör av service, underhåll och reparation tjänster inom industriella anläggning och maskiner.

Hör av er till vår växel eller maila oss för mer information.