Derome

Kund: Derome-koncernen

Vad: Underhåll, Service, reparationer och byggnation på de olika sågverken inom koncernen vid behov. Även montage av stål åt Varbergshus vid behov.

Hemsida: www.derome.se

Kontakt hos kund: Dan Bertilsson, 0340- 66 64 89